BBSK si stanovil priority na najbližšie obdobie, povedú k jeho rozvoju a skvalitneniu života občanov


Foto: BBSK si stanovil priority na najbližšie obdobie, povedú k jeho rozvoju a skvalitneniu života občanov Foto: vucbb.sk

Medzi hlavné programové priority BBSK na najbližšie obdobie, ktoré che presadzovať patrí sociálna ekonomika, cestná infraštruktúra, duálne vzdelávanie, integrovaný dopravný systém a rozvoj cestovného ruchu. Kraj už deklaroval, že jeho cieľom je každý rok investovať minimálne 1 % rozpočtu na regionálny rozvoj.

Dokument Programové priority pre dobrý kraj na úrade BBSK podpísal predseda Ján Lunter. Memorandum popisuje hlavné strategické rozvojové aktivity a spôsob ako ich dosiahnuť. Výsledkom by mal byť sociálny a ekonomický rozvoj kraja. Dokument našiel podporu u väčšiny poslancov v zastupiteľstve.  

„Chceme naštartovať rozvoj v prioritných oblastiach sociálnej ekonomiky, vzdelávania, cestovného ruchu a dopravy. Našim spoločným cieľom je viac práce do regiónov BBSK. Od prvého dňa v úrade aktívne pracujeme na tom, aby sme dotiahli investície do dopravnej infraštruktúry v kraji a naštartovali projekty zamestnanosti v najmenej rozvinutých regiónoch. S podporou zastupiteľstva dokážeme priority realizovať efektívnejšie a rýchlejšie,“ povedal predseda Ján Lunter.  

Súčasťou plánu je vytvorenie pozície vyslanca predsedu BBSK pre najmenej rozvinuté okresy a medzinárodnú spoluprácu, ktorú bude zastávať Péter Csúsz. „Jednoznačne treba využiť cezhraničnú spoluprácu. Mojou úlohou bude spolupráca so starostami z dotknutých regiónov, s predsedom BBSK a jeho podpredsedami. Myslím si, že keď budeme mať všetci jeden cieľ, to znamená pozdvihnúť náš región, tak to zvládneme,“ povedal Csúsz. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: vucbb.sk