Máte námet na zaujímavý článok, alebo sa chcete podeliť o nové, či dôležité informácie s ostatnými?
Pošlite nám tip! Pripojiť môžete aj fotografie či videá...Povolené typy: PNG, JPG, max. 10 súborov


Údaje zadané do formulára sú spracovávané spoločnosťou mediak, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L na účely spätného kontaktovania. Viac informácií o ochrane osobných údajovAk zasielate fotografie alebo videá, ktoré sú chránené autorským právom, uveďte v texte správy, či udeľujete súhlas na ich uverejnenie, alebo ide len o materiály pre informáciu redakcie. V prípade, že súhlas udelíte a výslovne nebude dohodnuté inak, je súhlas na uverejnenie bezodplatný. Ak súhlas udelíte, vychádzame z toho, že disponujete právom rozhodovať o použití materiálov chránených autorským právom. Ak súhlas na uverejnenie udelíte neoprávnene, berte na vedomie, že budeme povinní v prípade žiadosti osoby dotknutej neoprávneným zásahom do autorského práva, oznámiť jej Vaše kontaktné údaje.