V Krupine nainštalovali nové bezpečnostné kamery, občania sa budú môcť cítiť bezpečnejšie


Foto: V Krupine nainštalovali nové bezpečnostné kamery, občania sa budú môcť cítiť bezpečnejšie Foto: ilustračné

Mesto v tomto roku opäť doplnilo kamerový systém vďaka dotácií, a spolufinancovaniu zo strany mesta Krupina. Dotáciu vo výške 15 000 eur poskytlo Ministerstvo vnútra SR, ktoré mestu poskytlo peniaze na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.

Cieľom projektu je zabezpečiť systematické a kontinuálne monitorovanie lokalít v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta ako aj majetku iných inštitúcií a subjektov pôsobiacich v meste

Celkovo tak pribudlo 8 nových kamier, na Pribinovej ulici, na ulici Malinovského a na ulici Juraja Špitzera. Zavedením kamerového systému na uvedených miestach sa prispeje k zlepšeniu dopravnej bezpečnosti na ceste I. triedy, na miestnych komunikáciách, tiež k zníženiu majetkovej a násilnej kriminality.

Krupina sa zároveň chce zapojiť aj do ďalších výziev, ktoré budú vyhlásené, aby získala financie na projekty v oblasti prevencie kriminality a zvýšila tak bezpečnosť v meste. Zdroj: krupina.sk