V Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest, kde stáli nepojazdné vraky


Foto: V Brezne sa uvoľnilo osem parkovacích miest, kde stáli nepojazdné vraky Foto: Ilustračné foto

Mestská polícia v Brezne začala riešiť problémovú situáciu s vozidlami, ktoré sú nepojazdné, nemajú evidenčné číslo, ich vlastníci sú neznámi alebo už viac ako šesťdesiatich dní stoja na verejných priestranstvách v meste.

“Na základe kontrol a zmapovania mesta v decembri 2023 a januári tohto roku sme majiteľom dlhodobo stojacich vozidiel zaslali trinásť výziev na odstránenie vozidla,” informoval náčelník mestskej polície Ladislav Majer. Z toho bolo šesť úspešných.

Dve vozidlá stojace na uliciach Krčulova a Malinovského, ktorých majitelia už nežijú a známy nie je ani ich nový vlastník, mestská polícia odtiahla a zabezpečila.

Príslušníci polície každého z majiteľov znova kontaktujú s výzvou na odstránenie vozidla. Ak ho neodstráni do šesťdesiatich dní, mestská polícia vec posunie odboru životného prostredia a stavebného poriadku a oddeleniu daní mesta Brezno.

„Majiteľovi takéhoto vozidla vyrubia daň za užívanie verejného priestranstva za jeden meter štvorcový a každý začatý deň 0,35 eura za prihlásené vozidlo v evidencii a 0,58 eura za vozidlo, ktoré je bez evidenčného čísla, alebo dočasne vyradené z evidencie,” doplnil Majer. Dodal, že v meste evidujú spolu štrnásť vrakov.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu