Banská Bystrica prevzala prístrešky na zastávkach do svojho vlastníctva. Plánujú ich zrekonštruovať


Foto: Banská Bystrica prevzala prístrešky na zastávkach do svojho vlastníctva. Plánujú ich zrekonštruovať Foto: Mesto Banská Bystrica

Banskobystrická samospráva zabránila tomu, aby došlo k odstráneniu prístreškov na zastávkach MHD. Ich odstránenie by totiž negatívne ovplyvnilo komfort obyvateľov a cestujúcich. Prístrešky má vo vlastníctve súkromná spoločnosť, mesto si ich však chce vziať do svojho vlastníctva. 

Autobusové prístrešky na zastávkach MHD v Banskej Bystrici sú na základe zmluvy uzatvorenej opakovane na obdobie desiatich rokov vo vlastníctve spoločnosti euroAWK. Tá ich vybudovala výmenou za možnosť osadiť si v meste reklamné stavby za výhodnejších podmienok, vrátane citylightov na samotných autobusových zastávkach.

V zmluve, ktorej platnosť sa mala skončiť 31. decembra 2023 je však uvedené, že do 30 dní od skončenia jej platnosti spoločnosť euroAWK všetky prístrešky v jej vlastníctve odstráni. Vedenie mesta preto v uplynulom období rokovalo so zástupcami spoločnosti, aby sa dohodli na podmienkach predĺženia platnosti existujúcej zmluvy, prijateľných pre obe strany.

Výsledkom stretnutí je fakt, že k odstráneniu prístreškov nedôjde a v budúcnosti bude ich vlastníkom výlučne samospráva. Obe strany uzatvorili Dodatok k existujúcej zmluve na obdobie najviac troch rokov. Autobusové prístrešky tak budú naďalej plniť svoju funkciu a po ukončení zmluvy prejdú do vlastníctva mesta.


„Vychádzajúc aj zo skúseností iných miest, kde po skončení zmluvy došlo k odstráneniu všetkých prístreškov, sme napokon dospeli k modelu predĺženia zmluvného vzťahu o tri roky. Čo je však dôležité, po uplynutí tohto obdobia prejdú prístrešky do vlastníctva mesta za symbolické euro,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko.


Samospráva tak bude mať po dvadsiatich rokoch nad prístreškami kontrolu. Podľa slov primátora plánujú toto obdobie využiť na prípravu a realizáciu projektu komplexnej obnovy existujúcich autobusových zastávok a prístreškov z eurofondov, vrátane ich vybudovania tam, kde v súčasnosti chýbajú.

Súčasťou autobusových prístreškov sú vo väčšine lokalít aj osvetlené citylighty. Ich nákup a osadenie by v budúcnosti mohla zafinancovať samospráva z vlastného rozpočtu. Na základe transparentnej súťaže by boli poskytnuté prevádzkovateľom reklamných služieb a príjmy z reklamných stavieb by tak mohli byť novým príjmom mestského rozpočtu, ktorý by sa mohol použiť na ďalší rozvoj.

„O možnostiach čerpania eurofondov na rekonštrukciu autobusových zastávok v súčasnosti rokujeme s ministerstvom dopravy. Naším zámerom je nielen postaviť nové prístrešky, ale upraviť celý priestor autobusových zastávok. Na tých najfrekventovanejších plánujeme osadiť aj elektronické označníky. Zároveň vedieme diskusie s odborom architekta mesta, ako aj s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja, aby nielen v Banskej Bystrici, ale v celom regióne mali zastávky a označníky verejnej dopravy jednotný dizajn,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

Ak bude samospráva úspešná a podarí sa jej revitalizovať autobusové zastávky predtým ako uplynie lehota troch rokov, kedy bude počas prechodného obdobia v platnosti dodatok k zmluve so spoločnosťou euroAWK, prístrešky súkromnej spoločnosti sa budú odstraňovať skôr.

„Vybrali sme si najnáročnejšiu cestu, ale z dlhodobého hľadiska pre mesto najvýhodnejšiu. Budeme mať prístrešky vo vlastníctve mesta, ich rekonštrukciu zaplatíme z eurofondov a financie z reklamných stavieb, ktoré sa doteraz používali na financovanie zastávok budú príjmom mesta a môžu sa využiť na ďalšie investičné zámery v prospech verejnosti,“ dopĺňa Marica Koreňová, prednostka MsÚ.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu