Banská Bystrica bude mať prvú cylkotrasu, takmer 2,5 km vybudujú za 900 tisíc eur


Foto: Banská Bystrica bude mať prvú cylkotrasu, takmer 2,5 km vybudujú za 900 tisíc eur Foto: banskabystrica.sk

Už čoskoro by sa Banská Bystrica mohla pochváliť prvou cylkotrasou. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu a verejného obstarávania začalo mesto v polovici apríla s jej výstavbou. „Začíname s budovaním prvej cyklotrasy, ktorá bude viesť z Podlavíc na Hušták. Po napojení na už existujúci cyklochodník bude mať dĺžku približne 2,5 kilometra. Prísľub od zhotoviteľa je ukončiť celé dielo do konca roka, aj keď zmluva je uzavretá až do marca 2019,“ uviedol primátor Ján Nosko. 

Na cyklotrasu získalo mesto nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857 870 eur. Samospráva prispeje sumou 45 151 eur. „Stavba sa začala realizovať v apríli tohto roku. Nakoľko ide o líniovú stavbu, ktorá nie je technicky náročná, zhotoviteľ sa bude snažiť ukončiť všetky práce ešte do konca tohto roka. Prvá etepa sa začína pri športovej hale Štiavničky po hotel Dixon. Druhá etapa vedie od hotela Dixon popri Tajovke až do Podlavíc,“ objasňuje stavebný dozor Peter Kanát. 

V prvej fáze sa začalo s realizáciou úseku, ktorý úzko súvisí so vstupom na plážové kúpalisko. Spriechodniť by sa mal čo najskôr, aby sa návštevníci mohli bez problémov dostať do areálu kúpaliska. „Plánujeme realizáciu ďalších piatich cyklotrás v celkovej dĺžke 20 kilometrov. Našou ambíciou je aj na ich výstavbu žiadať eurofondy, preto sa snažíme všetky komplikované procesy urýchliť. Najbližšie sú k tomu cyklotrasy Senica – Hušták a Kráľová – Hušták,“ doplnil Nosko.


Prečítajte si viac:


Zdroj: banskabystrica.sk

  • Trenčín
  • |
  • 27 september 2023, 13:55
Informácia pre imobilných voličov v Trenčíne