Počas lyžovania nezabúdajte na Biely kódex: Na trati by ste mali dodržiavať týchto 13 pravidiel


Foto: Počas lyžovania nezabúdajte na Biely kódex: Na trati by ste mali dodržiavať týchto 13 pravidiel Foto: Pexels

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde, no žiaden nadšenec zimných športov by nemal zabúdať na 13 pravidiel z Bieleho kódexu. Strediská majú kódex uvedený na webe, či pri pokladniciach a ovládať by ho mal každý, kto sa na lyžiarskej trati nachádza. Ak ho ešte neovládate, veríme, že po tomto článku si ho zapamätáte a predídete nepríjemným situáciám na svahu.

Ohľadupnosť k iným osobám – Každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati, správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.

Ovládanie rýchlosti a spôsobu jazdy – Každý lyžiar a snowboardista musí mať prehľad pred sebou. Každá osoba musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov alebo snowboardistov na lyžiarskej trati.

Voľba smeru jazdy – Lyžiar a snowboardista je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiacu osobu. Lyžiar a snowboardista, ktorý jazdí za inou osobou, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby im vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

Predbiehanie – Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar alebo snowboardista mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.

Vjazd na trať a rozjazd po zastavení – Lyžiar a snowboardista, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.

Zastavenie a státie – Lyžiar a snowboardista nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar alebo snowboardista, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.


Výstup a zostup – Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.

Rešpektovanie označenia a pokynov – Každý lyžiar a snowboardista musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

Poskytnutie pomoci – Pri úraze na lyžiarskej trati je každá osoba povinná podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy), zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.

Bezpečnosť lyžiarskej výstroje – Lyžiar a snowboardista môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.

Osobitná bezpečnosť – Lyžiar a snowboardista mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Preukázanie totožnosti – Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.

Vstup na lyžiarske trate – Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a snoubordista a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu