Potrebujete právne služby? Centrum právnej pomoci v Brezne rozšírilo konzultačné hodiny


Foto: Potrebujete právne služby? Centrum právnej pomoci v Brezne rozšírilo konzultačné hodiny Foto: brezno.sk

Centrum právnej pomoci - konzultačné pracovisko Brezno sa pre vysoký záujem rozhodlo rozšíriť svoje konzultačné hodiny. Právne poradenstvo môžete využiť v priestoroch Mestského úradu v Brezne, zasadačka č.2, Nám.gen. M.R.Štefánika 2, Brezno. Na konzultácie je potrebné sa vopred objednať telefonicky na t.č. 0905 477 405. Poradenské služby môžete využiť:

  • v stredu od 8:00 do 13:00 hod
  • v piatok od 8:00 do 14:00 hod

Centrum ponúka tieto služby: právne poradenstvo vo forme predbežných konzultácií, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súd, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených za poplatok.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: brezno.sk