Do Detvy putujú milióny eur na projekty, mesto bude modernizovať budovy a verejné priestory


Foto: Do Detvy putujú milióny eur na projekty, mesto bude modernizovať budovy a verejné priestory Foto: detva.sk

Mestu Detva schválili štyri žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré podporili Európsky fond regionálneho rozvoja a Integrovaný regionálny operačný program (IROP), spolu v hodnote takmer 2 milióny Eur. Mesto sa v roku 2017 uchádzalo o tri projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia-zníženie energetickej náročnosti verejných budov.  

Projekty boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti, stavebné úpravy a modernizáciu objektov Materskej školy M. R. Štefánika, Materskej školy A. Bernoláka a budovy Mestského úradu v Detve. V objektoch bude realizované zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena svetelných zdrojov a okenných výplní, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a vykurovacích telies.  

Hlavným prínosom projektov bude najmä zníženie tepelných strát, úspora energie a zníženie celkových nákladov na vykurovanie a údržbu budov. V rámci IROP zameraného na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie sa mesto uchádzalo o podporu projektu revitalizácie vnútrobloku na ulici Andreja Hlinku. Projekt je zameraný na oživenie tohto mestského priestoru medzi bytovými domami, ktorý má rekreačnú a ekologicky - stabilizačnú funkciu. 

„Primátor mesta a pracovníci oddelenia rozvoja na Mestskom úrade v Detve v nasledujúcich dňoch vyvinú potrebné iniciatívy, aby sa čím skôr zabezpečili procesné a administratívne úkony pre podpísanie zmlúv na nenávratné finančné príspevky. Nasledovať bude aj kontrola dokumentácie súvisiacej s podporenými projektami. Následne bude môcť mesto pristúpiť k samotnej realizácii projektov,“ uvádza samospráva. 

Prečítajte si viac:


Zdroj: detva.sk

  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne