Pripravte sa na návštevu zo Štatistického úradu, od 1. februára budú zbierať informácie


Foto: Pripravte sa na návštevu zo Štatistického úradu, od 1. februára budú zbierať informácie Foto: ilustračné

Štatistický úrad SR bude realizovať v meste Banská Bystrica zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Cieľom je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému ŠÚ SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj Banská Bystrica. 

V období od 1. februára do 30. apríla vybrané domácnosti navštívi pracovník, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré budú v tomto zisťovaní poskytnuté sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia len pre potreby štátnej štatistiky. 

Prečítajte si viac:


Zdroj: banskabystrica.sk

  • Trenčín
  • |
  • 27 september 2023, 13:55
Informácia pre imobilných voličov v Trenčíne