Modernizácia Zvolenskej nemocnice, na oddeleniach majú nové prístroje, ktoré poskytnú vyššiu kvalitu


Foto: Modernizácia Zvolenskej nemocnice, na oddeleniach majú nové prístroje, ktoré poskytnú vyššiu kvalitu Foto: www.nemocnicazvolen.sk

Zamestnanci nemocnice Zvolen dostali nové prístroje, vďaka ktorým sa nemocnica opäť posúva na vyššiu úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zdravotná technika v hodnote 67 tisíc eur bola dodaná na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Prístroje boli zakúpené s cieľom zvýšiť štandard a kvalitu v poskytovaní zdravotníckych služieb.

Všetkých 5 lôžok oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) disponuje monitormi vitálnych funkcií s centrálou, najvyššej triedy. Keďže monitory sledujú životne dôležité funkcie a klinický stav medicínsky náročných pacientov, musia spĺňať prísne medicínsko-technické parametre. Významný prínos v poskytovanej zdravotnej starostlivosti na OAIM je prenosný sonografický prístroj LOGIQ V2/V1 s príslušenstvom.

„Sonografické vyšetrenie je nezáťažová metóda umožňujúca zobrazenie vnútorných orgánov, mäkkých častí a ciev. Pacient nebude zaťažovaný rizikovým prevozom na sonografické vyšetrenie na RDG pracovisko. Zvýši sa tak nielen kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj bezpečnosť pacientov a ich komfort,“ povedal primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Róbert Thonhauser.

Nový prístroj dostalo aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Je ním uterinný manipulátor, ktorý operátorom umožňuje moderný spôsob vykonávania laparoskopických operácií.

„Laparoskopia patrí k najnovším a najčastejšie využívaným diagnostickým a operačným metódam v odbore gynekológia. Priamou vizualizáciou malej panvy poskytuje možnosť diagnostikovať niektoré ochorenia a podľa potreby ich súčasne aj laparoskopickou cestou operačne riešiť. Významne prispieva ku zvýšeniu bezpečnosti pacientky a ku skráteniu času operačného výkonu,“ uviedol primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, MUDr. Peter Molitoris.Zdroj: www.nemocnicazvolen.sk