Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená


Foto: Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená Foto: detva.sk

Pracovníci Mestského úradu v Detve zabezpečujú všetko potrebné na vybudovanie prístupovej komunikácie, inžinierskych sietí, prípojky elektrickej energie, verejnej splaškovej kanalizácie a rozšírenia distribučnej siete plynu pre lokalitu Trstená. Všetko sa bude riešiť prostredníctvom majetkoprávneho usporiadania pozemkov, spracovania projektových dokumentácií a povolení v zmysle stavebného zákona.

Plánuje sa proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a vlastnej realizácie inžinierskych sietí. Plnenie harmonogramu bude závisieť od okolností vstupujúcich do jednotlivých procesov, ako napríklad vyjadrenie dotknutých inštitúcií, odvolacie procesy účastníkov konania a podobne. 

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: detva.sk