Ak ste poškodili cudzie auto mali by ste vykonať tieto kroky, v opačnom prípade vám hrozí pokuta


Foto: Ak ste poškodili cudzie auto mali by ste vykonať tieto kroky, v opačnom prípade vám hrozí pokuta Foto: ilustračné

Polícia Slovenskej republiky radí vodičom ako postupovať pri škodovej udalosti, aby sa vyhli vysokým pokutám. Dopravná polícia v Banskobystrickom kraji zaznamenala v januári 2018 zvýšený počet dopravných nehôd, pri ktorých bol vinník DN neznámy páchateľ. V období od 1. do 24. januára zaevidovali 102 DN, z ktorých v 21 prípadoch nehodu zavinil neznámy páchateľ. 

„Vzhľadom na nárast takýchto DN upozorňujeme vodičov, v prípade ak budú účastníkmi udalosti, pri ktorej inému spôsobia škodu na motorovom vozidle a majiteľ poškodeného vozidla sa na mieste udalosti nenachádza, že ich povinnosťou je upovedomiť majiteľa poškodeného vozidla o hmotnej škode ktorá bola spôsobená a vyplniť a podpísať s ním tlačivo na náhradu škody,“ uviedla banskobysrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Upovedomenie môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

  • 1. vlastnou iniciatívou, vyhľadaním svedkov, oslovením susedov, ponechaním odkazu s t. č. a svojimi osobnými údajmi za stieračom poškodeného vozidla, respektíve na inom vhodnom mieste
  • 2. prostredníctvom polície, ktorá majiteľa poškodeného vozidla upovedomí, pričom v tomto prípade je potrebné zotrvať na mieste nehody až do príchodu policajta

„V prípade, ak vodič odíde z miesta udalosti bez toho, aby vykonal konkrétne kroky na zistenie majiteľa poškodeného vozidla – podložené relevantnými dôkazmi, posudzuje sa táto udalosť ako dopravná nehoda a odídenie z miesta DN, za čo je možné v správnom konaní uložiť pokutu od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov,“ dodala Faltániová.

Vodiči by mali pri takomto prípade kontaktovať políciu, aby predišli následným nepríjemnostiam pri riešení priestupkov, ako aj vysokým sankciám za protiprávne konanie.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: KR PZ Banská Bystrica