FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici je aj po roku najtransparentnejšiou štátnou nemocnicnou