Stredná škola v Detve modernizovala učebne za takmer 8 miliónov eur


Foto: Stredná škola v Detve modernizovala učebne za takmer 8 miliónov eur Foto: detva.sk

V decembri minulého roku Spojená škola v Detve na Štúrovej ulici ukončila dva projekty z Integrovaného regionálneho operačného programu. Venované boli modernizácii všetkých štyroch študijných odborov, pričom preinvestovali takmer 8 miliónov eur.

V rámci projektu vznikli štyri nové odborné učebne so servermi a klientskymi stanicami. Ďalšie dve sú zamerané na metrológiu a obsahujú 3D meracie prístroje vrátane 3D súradnicového meracieho stroja s CNC riadením.

Taktiež modernizovali priestory dielní, kde vznikli tri učebne automatizácie. Ide o modulárne bunky, vďaka ktorým majú študenti k dispozícii robotov, ktorí umožňujú simuláciu a tréning priemyselných procesov. 

Tieto moduly obsahujú prvky pneumatiky, hydrauliky, robotiky a riadenia. Automatizáciu okrem toho podporili zriadením pracoviska na výučbu programovania PLC automatov. „Popri automatizácii kladieme veľký dôraz aj na robotizáciu,“ napísala zástupkyňa školy Valéria Čiamporová.Študenti získavajú aj prax

Škola v súčasnosti spolupracuje s 11 regionálnymi zamestnávateľmi v rámci projektu duálneho vzdelávania. Vďaka nemu môžu študenti získať praktické poznatky popri štúdiu pod vedením odborníkov z praxe.

Aktuálne sa týmto spôsobom vzdeláva 70 percent všetkých žiakov školy, v nižších ročníkov ich počet presahuje 90 percent. Motivovaní sú prospechovým štipendiom, ktoré predstavuje sumu až do 180 eur mesačne.

„Zámerom školy je pripravovať kvalifikovaných absolventov vybavených vedomosťami a zručnosťami zodpovedajúcimi požiadavkám regionálnych zamestnávateľov a umožniť im tak plynulý prechod na trh práce,“ uviedla zástupkyňa Čiamporová.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu