Významné výročie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila štvrťstoročie existencie