Významné výročie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila štvrťstoročie existencie


Foto: Významné výročie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila štvrťstoročie existencie
Galéria: 18 fotiek
Foto: umb.sk

V Aule Beliana na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici sa v utorok 3. októbra 2017 uskutočnili oficiálne oslavy štvrťstoročia existencie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB BB), pri tejto príležitosti bola odhalená aj socha Mateja Bela od akademického sochára doc. Petra Gaspara. Univerzita nesie meno slovenského kazateľa z Očovej od svojho počiatku. Na oslavách sa zúčastnilo množstvo prominentných hostí, zároveň boli spojené so slávnostným otvorením akademického roka 2017/2018.

Univerzita si kladie za cieľ prinášať kvalitné vzdelávanie, priamo na ceremoniáli vystúpila abolventka UMB a sopranistka Adriana Kučerová. Slávnosť zahájil rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý v slávnostnom prejave vyzdvihol veľkosť osobnosti Mateja Bela a význam jeho posolstva pre všetky generácie. Prejavil hrdosť, že univerzita nesie jeho meno. Univerzita Mateja Bela sa hrdo hlási k mestu Banská Bystrica, o čom svedčí aj kvalita spolupráce mesta a univerzity.

Univerzita Mateja Bela prijala najviac učiteľov a zamestnancov v rámci Erasmus+ na Slovensku, absolventom je aj podpredseda vlády

Spojenie mesta a univerzity vyzdvihol v príhovore aj zástupca primátora Banskej Bystricr Jakub Gajdošík. Univerzita kladie dôraz aj na internacionalizáciu a úzku spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami podporujúcimi vzdelávanie. Nie náhodou bola tento rok ocenená za najväčší počet prijatých učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na Slovensku.
[photo]70[photo]

So svojim príhovorom vystúpil na pôde osláv aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegríni, ktorý je zároveň absolvent UMB. V prejave univerzite zaželal veľa úspechov a kvalitných študentov. Zaujímavosťou je, že na oslavách nechýbali ani predchádzajúci rektori UMB v Banskej Bystrici, počnúc prvým rektorom UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc. a súčasné vedenie univerzity a fakúlt.

Rektor pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu pedagógov zamestnancom univerzity a udelil Ceny rektora – medaily s portrétom Mateja Bela vydané Mincovňou Kremnica. Ocenenia si z rúk rektora prevzalo 25 významných osobností univerzity pôsobiacich v oblasti výskumu, vedy, umenia, internacionalizácie štúdia, projektovej a publikačnej činnosti, ale aj tí, ktorí prispievajú k budovaniu a šíreniu univerzitného ducha a úspešne reprezentujú našu univerzitu na Slovensku a v zahraničí.

Cenu rektora prevzal aj vedúci špičkového vedeckého tímu v oblasti výskumu matematiky a štatistiky, prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc. Akreditačná komisia identifikovala na Slovensku 54 špičkových vedeckých tímov, ten náš bol jedným zo siedmich mimobratislavských a mimokošických.

Rektor udelil aj najvyššie ocenenie, program pokračoal predstavením z dielne Radošincov


Zároveň rektor udelil aj najvyššie ocenenie UMB – Magnum Decus Universitatis (Veľká ozdoba univerzity) – dvom výnimočným pánom. Prvý z nich, Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., ju získal za výnimočné úsilie o založenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej koncepčné smerovanie v pozícii prvého rektora a za významný osobný vklad pri napĺňaní poslania univerzity. Za mimoriadny prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici a osobný vklad pri napĺňaní poslania UMB si cenu prevzal Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc., ktorého slová odzneli aj vo filmovom dokumente o dvadsaťpäťročnej univerzite.
[photo]62[photo]

„Čo zaželať našej univerzite pri príležitosti dnešnej slávnosti? Mám veľa inštitucionálnych prianí, zdôrazním dve, z môjho pohľadu najdôležitejšie. Univerzity sú od svojho vzniku chrámy poznania sústreďujúce množstvo múdrych a inteligentných ľudí pod jednou strechou. Predovšetkým títo ľudia vytvárajú samotnú univerzitu. Tá je taká silná ako silné a súdržné sú jej osobnostné piliere. O intelektuálny kapitál na našej univerzite nemám obavu, viac ma znepokojuje aktuálny stav spoločnosti nahlodávajúci práve súdržnosť. Malo by byť prirodzené, že každý prispieva k posilňovaniu celej univerzity pohľadom presahujúcim horizont svojho pracoviska i celej fakulty,“ zaželal univerzite rektor.

Program osláv pokračoval aj v popoludňajších hodinách, a to divadelným predstavením To nemá chybu v interpretácii Radošinského naivného divadla. Jeho režisér, uznávaný Stanislav Štepka, je zároveň čestný doktor honoris causa UMB v Banskej Bystrici.

Zdroj: TS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici