Zviera už nebude vec ale živá bytosť, novela rozšíri aj ich ochranu


Foto: Zviera už nebude vec ale živá bytosť, novela rozšíri aj ich ochranu Foto: ilustračné

Od septembra 2018 bude zviera zadefinované ako živá bytosť. Stanovuje to novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú schválila vláda. „Obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie,“ určuje novela.   

Cieľom novely je zabrániť nelegálnemu obchodovaniu so psami či zefektívniť ochranu práv zvierat pred týraním, tým že sa posilnia právomoci veterinárov, ktorí v prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok. Majitelia budú za zvieratá niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť v prípade napadnutia človeka.  

Novela zavádza aj povinnosť čipovať psov do 12 týždňa šteniat, ak sa predajú pred týmto vekom je potrebné čipovanie vykonať skôr. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich majiteľov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). V nej budú zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov.  

Týranie sa trestá podľa Trestného zákona a v závažných prípadoch hrozí trest až na 5 rokov. Za týranie sa bude považovať také zaobchádzanie so zvieraťom, ktoré mu spôsobí smrť alebo trvalé či dlhodobé poškodenie zdravia, chov v nevhodných podmienkach ako aj takých, kde si zviera spôsobuje utrpenie a bolesť, usmrtenie zvieraťa bez primeraného dôvodu, neposkytnutie stravy a vody či jeho použitie ako živej návnady.

Prečítajte si viac:


Zdroj: webnoviny.sk

  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne