V Žiari nad Hronom rozšírili svoj vozový park na zabezpečenie zimnej údržby


Foto: V Žiari nad Hronom rozšírili svoj vozový park na zabezpečenie zimnej údržby Foto: ziar.sk

V meste sa o údržbu ciest, chodníkov či parkovísk počas tejto zimy budú starať žiarske Technické služby s pomocou nových strojov. Technické služby rozšírili vozový park o nový sypač s radlicou, ktorý bude slúžiť na zimnú údržbu ciest. Kúpili aj zánovnú multikáru so sypačom a novou radlicou, tiež novú natáčaciu zadnú radlicu za traktor, ktorá bude slúžiť na odhŕňanie snehu z parkovísk.

„V neposlednom rade bude zimnú údržbu vykonávať aj nové rýpadlo - nakladač Caterpillar. Ten budeme využívať na odpratávanie snehu zo zastávok a parkovísk,“ hovorí Igor Rozenberg, riaditeľ spoločnosti Technické služby. Tie majú na starosti približne 67 kilometrov ciest a chodníkov. Zimná údržba sa riadi podľa operačného plánu zimnej údržby. Plán určuje, ktoré časti je potrebné odhŕňať prioritne. 

Na prvom mieste sú komunikácie zaisťujúce hromadnú autobusovú dopravu, príjazd k zdravotníckym zariadeniam a nebezpečné miesta, ako napríklad svahy. Potom nasledujú ostatné komunikácie a chodníky v meste. Až za nimi sú medziblokové priestory, vedľajšie chodníky, uličky a odstavné plochy.Zdroj: ziar.sk