Mesto začína s obnovou najzanedbanejších ciest a chodníkov


Foto: Mesto začína s obnovou najzanedbanejších ciest a chodníkov Foto: banskabystrica.sk

Medzi najvyťaženejšie, ale zároveň aj najzanedbanejšie miestne komunikácie v Banskej Bystrici patrí Zvolenská cesta a Poľná ulica. Na ich dezolátny stav už dlhšiu dobu upozorňujú miestni obyvatelia. Frekventovaný pohyb stavebných mechanizmov a pracovníkov sa odzrkadlil v tom, že sa lokality po desiatkach rokoch konečne dočkajú rozsiahlej obnovy.

Samospráva na realizáciu prác vyčlenila finančné prostriedky z prebytku rozpočtu za rok 2016. Investícia po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 600 000 eur. Úseky by v prípade priaznivého počasia mali byť opravené do konca tohto roka.

Práce začínajú na Poľnej ulici a Zvolenskej ceste, kde bola situácia najhoršia 

V týchto dňoch zhotoviteľ začína so stavebnými prácami na Poľnej ulici, kde je plánovaná obnova úseku od svetelnej križovatky s Nám. Ľudovíta Štúra po križovatku s Moskovskou ulicou. Série opráv sa časom dočká aj „východná“ časť Zvolenskej cesty v úseku od spoločnosti AAA auto po predajňu Hyundai. Z týchto dôvodov tak obyvatelia musia rátať s dopravnými obmedzeniami. 

„Ide o zanedbané úseky, na ktoré sme dostávali od Banskobystričanov, ale aj podnikateľov sídliacich na Zvolenskej ceste, najviac podnetov. Patria k frekventovaným mestským tepnám a súvislá obnova na nich nebola vykonaná desiatky rokov. Preto sme sa ich rozhodli vďaka efektívnemu hospodáreniu z minulého roka zrekonštruovať. Žiadam aj obyvateľov, aby boli trpezliví. Je potrebné sledovať prenosné dopravné značenie, čím predídeme kolíznym situáciám,“ hovorí primátor Ján Nosko.  


Stavebné práce budú zamerané na obnovu povrchových častí vozoviek, položenie nového asfaltového koberca, výmenu a opravu obrubníkov a chodníkov. Zabezpečené bude aj odvodnenie komunikácie. Pri autobusových zastávkach sa počíta aj s realizáciou betónových konštrukcií, ktoré sa v prípade ťažkých kĺbových autobusov či trolejbusov už osvedčili. 

Dôležité je správne načasovanie, pracovať sa bude aj budúci rok  

„Verejné obstarávanie je tak isto zložitý proces a trvá tri-štyri mesiace. Preto sa realizácia viacerých  investičných akcií začína na jeseň. V prípade priaznivého počasia sú do konca roka aj ukončené alebo sa presúvajú do toho nasledujúceho,“ dopĺňa prednosta MsÚ Martin Adamec.  

Verejným obstarávaním sa podarilo vedeniu mesta ušetriť 600 000 eur. Tie by mali byť v budúcom roku použité aj na opravy poškodených dilatácií mosta vedúceho ponad Zvolenskú cestu. K harmonogramu stavebných prác sa vyjadril generálny riaditeľ Cesty SK Igor Múdry:

„Všetko závisí od počasia, no kapacitne sme pripravení. Nebolo by rozumné rozkopať viacero úsekov naraz a potom ich nechať otvorené počas zimy. Budeme preto postupovať po kratších častiach, aby sme vedeli úseky, ktoré rozbijeme a odokryjeme v priaznivých poveternostných podmienkach aj dokončiť,“ dodal generálny riaditeľ Cesty SK Igor Múdry.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk