Lekársku službu prvej pomoci od 1. júla nahradí ambulantná pohotovostná služba, tá bude iba do 22:00