Nebezpečná kozmetika možno aj na Slovensku, v jednom z výrobkov zistili prítomnosť azbestu