Firmy: Na trhu je nedostatok odborníkov a absolventi pracujú mimo odboru, školstvo potrebuje reformu