Mesto Banská Bystrica ponúka dve nové pracovné pozície. Aké požiadavky treba spĺňať?


Foto: Mesto Banská Bystrica ponúka dve nové pracovné pozície. Aké požiadavky treba spĺňať? Foto: Facebook/Mesto Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica na sociálnej sieti informovalo, že ponúka dve nové pracovné pozície. Prvá sa týka Agentúry sociálnych služieb, do ktorej príjmu sociálneho pracovníka s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Vítaná je prax v oblasti sociálnych vecí či sociálnych služieb.

Náplňou práce bude poskytovať základné sociálne poradenstvo, posudzovať povahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity či poskytovať základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporučiť a sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do konca februára.


Do zariadenia pre seniorov KOMUCE Krivánska zase hľadajú opatrovateľku či opatrovateľa. Od uchádzačov sa požaduje, aby mali absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín alebo úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, prípadne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Náplň práce spočíva vo vykonávaní opatrovateľskej činnosti a starostlivosti o klientov v zariadení pre seniorov. V prípade záujme treba poslať žiadosť do 15. marca. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke mesta.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu