Počet obvinených policajtov rastie, najviac za zneužívanie právomoci verejného činiteľa


Foto: Počet obvinených policajtov rastie, najviac za zneužívanie právomoci verejného činiteľa Foto: minv.sk

Za rok 2017 Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR vzniesla obvinenie voči 114 policajtom za 128 trestných činov. Vyplýva to zo Správy o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru za rok 2017 z dielne Ministerstva vnútra.  

Podľa tejto správy počet obvinených policajtov oproti roku 2016 narástol o 5 a počet trestných činov o 8. Podiel obvinených policajtov k celkovému počtu policajtov (22 020) tak tvorí 0,52 %. 


Najviac trestných činov za zneužívanie právomoci verejného činiteľa 

Najviac trestných činov policajtov v uplynulom roku bolo spáchaných proti poriadku vo verejných veciach, a to 61. „V skupine trestných činov proti poriadku vo verejných veciach bol najpočetnejšie zastúpený trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorý bol spáchaný v 45 prípadoch,“ uvádza sa v správe. 

Trestné činy proti životu a zdraviu zo strany policajtov za rok 2017 boli zaznamenané v 18 prípadoch. „Úmyselné trestné činy ublíženia na zdraví boli spáchané v štyroch prípadoch, pričom v dvoch prípadoch mimo výkonu služobnej činnosti, v súvislosti so spôsobenými zraneniami pri konfliktoch a roztržkách, najčastejšie v súbehu s trestným činom výtržníctva a v dvoch prípadoch v súvislosti s použitím neprimeraného násilia voči poškodeným pri plnení služobných úloh,“ doplňuje správa. 

Trestných činov proti majetku sa policajti dopustili v 11 prípadoch a 38 prípadov predstavovali iné trestné činy. Medzi ne patria napríklad týranie blízkej a zverenej osoby, výtržníctvo, alebo neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi.

Prečítajte si viac:Zdroj: webnoviny.sk