Malý pivovar na Pieninskej ulici nevznikne


Foto: Malý pivovar na Pieninskej ulici nevznikne

V médiách sa 21. júla 2015 objavila informácia o údajnej výstavbe malého pivovaru na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Správa obsahovala tvrdenie, že zo starej kotolne na Pieninskej ulici vznikne okrem samotného pivovaru aj sklad, vzorková predajňa, kancelária a sociálne zázemie pre pracovníkov.

Banskobystričania, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti kotolne poslali po vydaní tejto informácie mestu mnoho sťažností. Mesto Banská Bystrica však vydalo už pred niekoľkými dňami k zámeru bardejovskej spoločnosti nesúhlasné stanovisko.

„Územný plán mesta Banská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v marci 2015, definuje uvedenú plochu ako územie určené na bývanie. Preto nebol predložený zámer v súlade s územným plánom. Žiadnym spôsobom neobmedzíme pokojné a komfortné bývanie Banskobystričanov. Výstavba malého pivovaru na Pieninskej ulici, kde sa nachádzajú bytové domy, je neprípustná,“  hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

K architektonickej štúdii sa vyjadril aj Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica. Ten posúdil predložený zámer v danom území ako neprípustný a neodporučil jeho Územie nie je určené na výstavbu výrobných zariadení, skladov i miest pre nakladanie s odpadmi, objektov určených pre autoservisy, pneuservisy i garáže. Plocha nie je určená pre také druhy činností,  ktoré  by svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzovali bývanie všetkých Banskobystričanov.

Miesto: -
Dátum: 24.07.2015Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu