Mesto Banská Bystrica kúpilo nové vozidlo za 25-tisíc eur. Pre koho je určené?


Foto: Mesto Banská Bystrica kúpilo nové vozidlo za 25-tisíc eur. Pre koho je určené? Foto: banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica v súčasnosti poskytuje 17 druhov sociálnych služieb ambulantnou, terénnou aj pobytovou formou. Ako informuje na svojom webe, v rámci nich vykonáva požadované odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Na zabezpečenie terénnych sociálnych služieb bola v roku 1995 zriadená Agentúra sociálnych služieb.

Medzi jej činnosti patrí a prepravná služba, ktorú realizuje pomocou dvoch motorových vozidiel. Tie však podľa slov mesta kapacitne nepostačujú pokryť dopyt po zabezpečení prepravy ťažko zdravotne postihnutých osôb, ako aj ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom.


Za týmto účelom podala samospráva žiadosť o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Získané finančné prostriedky vo výške 25-tisíc eur použije na kúpu vozidla upraveného na prepravu imobilných obyvateľov.

Nové špeciálne vozidlo bude upravené na prepravu imobilných osôb so zdvíhacou plošinou. Zároveň sa zabezpečí jeho prestavba na bezbariérové vozidlo. Činnosť prepravnej služby považuje mesto za potrebnú aj v ďalších rokoch. Pracovníci zabezpečujúci dopravu sú zamestnaní na plný pracovný úväzok. Ich mzda je financovaná z rozpočtu mesta a samospráva neplánuje v nasledujúcich rokoch tieto pozície rušiť.


„Teší ma, že získanou dotáciou vo výške 25-tisíc eur mesto výrazne podporí rozvoj terénnej prepravnej služby, čím pomôže obyvateľom efektívnejšie využívať sociálne služby v ich prirodzenom prostredí. Po sprevádzkovaní špeciálne upraveného vozidla bude jeho prevádzka, údržba a opravy hradené z mestského rozpočtu a časť aj z úhrad od prijímateľov sociálnej služby. V návrhu rozpočtu na tento rok sme vyčlenili na prepravnú službu finančné prostriedky vo výške 25-tisíc eur. V nasledujúcich dvoch rokoch predpokladáme vyhradiť podobný objem financií,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Aktuálne čísla

V súčasnosti Agentúra sociálnych služieb poskytuje prepravnú službu pre 209 klientov a pre Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA. Najčastejšie ide o ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažko zdravotne postihnutých. Zabezpečená je ich preprava najmä do zdravotníckych zariadení, do zariadení sociálnych služieb či na kúpeľnú liečbu.

V rámci uvedenej služby sa vlani uskutočnilo 3 618 jázd a najazdilo 35 751 kilometrov. V prvom polroku tohto roka to bolo 1 721 jázd, počas ktorých sa prejazdilo 15 400 kilometrov.

„Každý, kto má záujem o prepravnú službu, si podá žiadosť o zabezpečenie tejto sociálnej služby. Následne bude zaradený do evidencie. Už ako prijímateľ sociálnej služby si objednáva prepravnú službu telefonicky. Potrebné je si dohodnúť deň a hodinu pristavenia vozidla, oznámiť cieľ cesty a tak isto aj to, či je nutné zabezpečiť i spiatočnú cestu. Nákupom nového špeciálneho vozidla so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky rozšírime možnosti prepravy nielen ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Služba bude zároveň poskytovaná aj na prepravu seniorov a sociálne slabších obyvateľov mesta,“ dodala Adriana Tupá, poverená vedením oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: