Banská Bystrica upozorňuje na kosenia a sušenia trávy. Ak spôsobíte požiar, neminie vás mastná pokuta


Foto: Banská Bystrica upozorňuje na kosenia a sušenia trávy. Ak spôsobíte požiar, neminie vás mastná pokuta Foto: iStock

Mesto Banská Bystrica na svojom webe upozorňuje na riziko vzniku požiarov. Prichádza letné počasie, ktoré je zároveň obdobím kosenia a sušenia trávy, dozrievania úrody a následne jej uskladňovania.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici uvádza, že samotné požiarne riziko vznikajúce pri spomínaných činnostiach je ovplyvnené spracúvanými horľavými látkami, ale aj poveternostnými podmienkami týkajúcimi sa zvýšených klimatických teplôt. V súvislosti so zberom a skladovaním úrody, sena a slamy vznikajú požiare s vysokými škodami na majetku.Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickým osobám zakazuje:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie,
  • poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
  • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákazu je možné podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi postihnúť pokutou vo výške 331 € až 16 596 €. Podľa citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.

„Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o rešpektovanie uvedených zásad pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zásahy pri takýchto udalostiach môžu blokovať príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri iných udalostiach ohrozujúcich životy, zdravie a majetok širokej verejnosti, teda každého z Vás,“ dodalo mesto na webe.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: