Z rozpočtu na rok 2018 sa bude investovať do viacerých oblastí, najviac pôjde do školstva


Foto: Z rozpočtu na rok 2018 sa bude investovať do viacerých oblastí, najviac pôjde do školstva Foto: ilustračné

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2018. Zahŕňa investície do obnovy základných a materských škôl, miestnych komunikácií či budovania parkovísk. Mesto sa tiež plánuje uchádzať o nenávratné finančné prostriedky v oblasti zelených projektov. V prípade úspešnosti sa použijú na rekonštrukciu a revitalizáciu mestského parku a vybraných vnútroblokov na sídliskách.

„Považujem ho za dobrý. Je opäť rozvojový, praje Banskej Bystrici a jej napredovaniu. Zohľadňujeme v ňom všetky potreby mesta, investície do školstva, dopravnej infraštruktúry, športu, zelene i kultúry. Zároveň obsahuje požadované zdroje potrebné k spolufinancovaniu projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Verím, že rozpočet sa nám podarí naplniť k spokojnosti všetkých obyvateľov,“ uviedol Ján Nosko. V nasledujúcom roku sa mesto bude sústrediť na obnovu dlhodobo zanedbaných škôlok a základných škôl. Vďaka eurofondom a prostriedkom z vlastných zdrojov sa rekonštrukcie či rozšírenia kapacít dočká MŠ 9. mája, MŠ Strážovská 3, MŠ Radvanská 1 i MŠ Karpatská 3.

„Okrem skvalitnenia vyučovacieho procesu počítame v rozpočte s financiami vo výške 150 000 eur na obnovu vybavenia a školských jedální v základných i materských školách. Aj napriek tomu, že sa rok Európskeho mesta športu končí, pokračujeme v obnove zastaranej športovej infraštruktúry. Do rekonštrukcie najväčších športových areálov pri ZŠ Radvanská a ZŠ Gaštanová investujeme približne 740 000 eur. V rámci konceptu SmartCity sa zameriavame na inštalovanie moderných kamerových systémov, ktoré nielenže prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti, no zároveň sú schopné monitorovať a vyhodnocovať dopravnú situáciu na kritických križovatkách v jednotlivých mestských častiach,“ objasnil prednosta MsÚ Martin Adamec.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk