Rozobraté detské ihriská a nepokosené sídliská. Celé sídlisko je ako džungľa, píšu Zvolenčania


Foto: Rozobraté detské ihriská a nepokosené sídliská. Celé sídlisko je ako džungľa, píšu Zvolenčania
Galéria: 1 fotka

Občanov mesta Zvolen trápia nepokosené plochy mesta. Tráva im už vraj siaha do polovice tela, no mesto, ani firma, ktorá sa stará o údržbu mesta, s tým nič nerobí. Obyvatelia Zvolena v takomto prípade siahajú po možnosti ísť s deťmi na ihriská, no na sídlisku Západ bola konštrukcia pre deti odstránená a doposiaľ nebola nahradená novou. „ ...mňa by skôr zaujímalo, keďže sa odstraňujú šúchačky z pieskovísk (napr. na Novozámockej bola nedávno opravovaná a aj z vlastných zdrojov), či sa aj plánujú náhrady, lebo je to smutné, že ako rodič malých detí už pomaly ani nemám kde ísť s deťmi,definoval problém Zvolenčan Peter.

Pani Mirka si spomína na to ako detské ihriská vyzerali kedysi a porovnáva ich s dnešnou situáciou: „Pred 9 ZŠ boli za môjho detstva 3 prepojené veže, úžasná preliezačka, 3 šúchačky… Rozobrali to, dali tam 1 malú kovovú šúchačku a ked som išla naposledy okolo, bolo mi do plaču. Všetko pre deti sa len ruší a nahrádza sa menším až ničím.“

„Na jar dochádza k ich kontrole, demontované a nahrádzané sú jednotlivé poškodené časti. Takým prípadom je aj domček so šmýkačkou na Kremnickej ulici na sídlisku Západ. Momentálne prebieha výmena nosných stĺpikov a ďalších poškodených častí. Vrátený bude ihneď po oprave,“ poskytol informáciu hovorca mesta, Martin Svatuška. Doplnil aj skúsenosť s nesprávnym zaobchádzaním občanov s konštrukciami na detských ihriskách: „Taktiež je potrebné uviesť nedobré skúsenosti s tým, keď sa niektorí obyvatelia snažia opraviť pokazený hrací prvok svojpomocne. Neodborný zásah už neraz spôsobil nutnosť rozsiahlejších opráv, čo už je náročnejšia záležitosť – časovo a aj finančne. Ktokoľvek má vedomosť o poškodení hracieho prvku, môže to nahlásiť e-mailom na adrese servis@zvolen.sk.“

Galéria: 1 fotka

„Ako mohlo by sa aspoň v okolí detských ihrísk kosiť, pretože aj keď už nemáme šúchačku, máme tam malé hojdačky, ktoré už ani nevidno, tak sú zarastené.“ Pán Peter nadviazal na problémy so šúchačkou. Nepokosené ulice, ihriská, plochy okolo lavičiek. Miesta, na ktorých by Zvolenčania radi trávili čas s deťmi, sú neudržované. 


Jedným z dôvodov omeškaného kosenia je podľa niektorých Zvolenčanov práve obdobie daždivých dní. „No, ja si myslím, že to, že nie je pokosené je logické, keďže stále leje. Ani vy by ste v daždi záhradu nekosili… Myslím,“ vyjadrila svoj názor obyvateľka mesta. Zo svojej skúsenosti sa k celej situácii vyjadrila aj pani Mirka:„Minulý týždeň, keď sa malo začať podľa harmonogramu s kosením, vôbec nepršalo. Za tie dni mohli byť vykosené všetky ihriská (u nás vtedy pokosili v 1 deň okrajovén plochy sídliska, kadiaľ nik nechodí a ďalšie dni, čo bolo pekne, sa ani neukázali).“ 

Občanov trápia nepokosené sídliská aj z hľadiska bezpečnosti. „Extrém je už čo sa týka kosenia, tráva mi už siaha do polovice tela, ja neviem, kde je zase problém v kosení, ale človek sa už aj bojí pustiť deti do tých pralesov, pretože teraz je aj najrizikovejšie obdobie kliešťov, celý západ je ako džungľa,“ doplnil Peter.

Nahnevaná Zvolenčanka Nina súhlasí s tým, že nepokosené ulice sú problémom a mesto alebo firma zodpovedná za údržbu miest, by mala situáciu začať riešiť. „Tento problém s kosením si myslim, že je všade… detto Zlatý potok… Akože neviem kde nastal problém v kosení... Ktorá firma zase vyhrala konkurz na kosenie… A kto sa zase na tom najviac nabalil… Ale už by mohli začať kosiť...uviedla

„Sídliská, aj samotné centrum mesta, sa kosia podľa vopred stanoveného harmonogramu. Pochopiteľne do prác vždy vstupuje aj počasie. Ak je enormne vlhko, ako je tomu už niekoľko posledných týždňov aktuálnej sezóny, tráva rastie veľmi rýchlo. Kým prvá kosba bola bezproblémová, daždivé počasie výrazne komplikuje druhú fázu kosenia v meste v častiach, kde zatiaľ nebola ukončená. Napriek tomu je koniec júna termínom, kedy by mali jednotlivé dodávateľské spoločnosti pokosiť všetky mestské časti. Prednostne sa kosia detské ihriská a ich okolie,“ vyjadrilo sa mesto Zvolen pre bystricak.sk