Bystričania majú poslednú šancu podať pripomienky k regulácii parkovania. Mestská časť spísala petíciu


Foto: Bystričania majú poslednú šancu podať pripomienky k regulácii parkovania. Mestská časť spísala petíciu Foto: iStock/Facebook - Podlavice - Skubín

Banská Bystrica pripravuje zmeny v parkovaní v podobe regulácie parkovania. Cieľom je nastaviť pravidlá, kde a za akých podmienok bude možné parkovať. Dôležitým nástrojom regulácie je vytváranie rezidentských zón, ktoré by mali zvýhodniť Banskobystričanov.

Nejde však o žiadnu novinku, pretože už pred viac ako 10 rokmi bolo zaregulovaných šesť lokalít v blízkom dotyku s centrom mesta. Od 1. septembra 2024 budú rezidentské zóny zavedené aj na Uhlisku, v Podlaviciach a na Severnej - Bakossovej ulici.


Dnes do polnoci

Banskobystričania majú práve dnes (10. júna) do polnoci poslednú šancu podať pripomienky k navrhovanej parkovacej politike. Využiť na to môžete e-mailovú adresu parkovanie@banskabystrica.sk. Viac informácii sa dozviete na tomto odkaze.


Obyvatelia v mestskej časti Podlavice v Banskej Bystrici žiadajú primátora Jána Noska o odklad zavedenia regulácie parkovania. Zároveň vytvorili petíciu, v ktorej tvrdia, že základným predpokladom je dostatok existujúcich parkovacích miest pre všetkých oprávnených záujemcov o parkovanie.

Podľa obyvateľov je nepochybné, že v súčasnosti parkuje v tejto mestskej časti významne viac vozidiel, než je počet parkovacích miest, ktoré spĺňajú podmienky všeobecne záväzných predpisov a technických noriem.

„Sme presvedčení, že unáhlené zavedenie systému rezidenčného parkovania, skôr než bude zriadený dostatočný počet parkovacích miest, neumožní vydať mestu dostatočný počet oprávnení pre parkovanie, čo bude zjavne diskriminačné pre oprávnených záujemcov, ktorým nebude vyhovené a spôsobí väčšie obmedzenia pre občanov Podlavíc,“ píšu v petícii.

Primátora Banskej Bystrice žiadajú, aby:

  • odložil zavedenie systému regulovaného parkovania v mestskej časti Podlavice až do doby, kedy bude v mestskej časti zriadený dostatočný počet parkovacích miest, ktoré budú zriadené v súlade s platnou legislatívou a technickými normami,
  • zabezpečil prípravu a následnú výstavbu parkovacích miest v mestskej časti Podlavice a v primeranom okolí tak, aby zavedenie systému regulácie parkovania mohlo byť efektívne zavedené na prospech všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť v mestskej časti Podlavice.

Prečítajte si viac: