Rooseveltova nemocnica ocenila významné osobnosti. Aj ich prístup posúva nemocnicu vpred


Foto: Rooseveltova nemocnica ocenila významné osobnosti. Aj ich prístup posúva nemocnicu vpred Foto: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Banskobystrickí odborníci získali prestížne ocenenia. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný galavečer, na ktorom primátor mesta Banská Bystrica odovzdal tieto ocenenia ľuďom, ktorí svojou prácou zlepšujú život v meste a šíria jeho dobré meno.

Cenu mesta si prevzal doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., za zásluhy v neurológii a za celoživotnú starostlivosť o pacientov s epilepsiou. Docent Donáth pôsobil dlhé roky na Neurologickej klinike SZU, kde bol aj prednostom. Jeho prínos pre rozvoj neurologických vied je neoceniteľný.


Ďalším oceneným Cenou mesta bol MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., za zásluhy v psychiatrii a šírenie povedomia o národnooslobodzovacom boji v SNP. MUDr. Nábělek dlhodobo zastával funkciu primára a neskôr aj prednostu na II. Psychiatrickej klinike SZU. Je priekopníkom liečby nelátkových závislostí na Slovensku.


Cenu primátora získal doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., za významný prínos pri vzniku a rozvoji transplantačného centra v Banskej Bystrici a za inovatívne projekty v oblasti medicíny. Vďaka jeho úsiliu vzniklo v našom meste samostatné hepatologicko-gastroenterologické a transplantačné centrum. Ocenenie za docenta Skladaného prevzala pre pracovné povinnosti riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA.

Ocenenia boli udelené aj ďalším významným osobnostiam, ktoré počas svojej kariéry pôsobili v nemocnici, čím len podčiarkli význam a úroveň zdravotnej starostlivosti v Banskej Bystrici.

Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica


Prečítajte si viac:Zdroj: Facebook/Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.R.