FOTO: Les ako školská trieda. Ako prebieha lesná pedagogika?


FOTO: Les ako školská trieda. Ako prebieha lesná pedagogika?
Galéria: 8 fotiek
Foto: Facebook/Mesto Banská Bystrica

Lesná pedagogika, ktorá je súčasťou vzdelávacieho procesu na Slovensku už viac ako dve desaťročia, predstavuje významný krok v environmentálnej výchove. Tento spôsob učenia zahŕňa poznávanie lesného ekosystému a výchovu k udržateľnému spôsobu života.

Banskobystrickí lesníci sa s odhodlaním venujú lesnej pedagogike, aby mladým generáciám vštepili lásku k prírode. Uvedomujú si, že dôležité nie je len to, aké lesy odovzdajú budúcim generáciám, ale aj to, aké generácie sa budú o lesy v nasledujúcich rokoch starať.

Exkurzie, hromadné podujatia, lesné vychádzky či zážitkové sprevádzanie sú aktivity, ktoré mestskí lesníci organizujú v rámci lesnej pedagogiky. Snažia sa dostať žiakov a študentov do prírody, kde im na názorných príkladoch vysvetľujú význam lesa a prácu lesníkov.

Medzi klasický príklad lesnej aktivity patrí napríklad zalesňovanie stromčekov, na ktorom sa podieľali žiaci zo Základnej školy Moskovská, ktorí spolu s lesníkmi vysadili v Laskomerskej doline 450 stromčekov, alebo výsadba dvesto stromčekov, ktoré s lesníkmi sadili žiaci zo Základnej školy Harmanec v okolí detského ihriska.


Lesná pedagogika je realizovaná počas celého roka. Vďaka rôznym organizačným formám je možné prispôsobiť aktivity ročnému obdobiu a aktuálnemu počasiu. Najviac aktivít sa však vykonáva hlavne v jarných mesiacoch. 

Lesníci tiež vykonávajú aktivity lesnej pedagogiky v rámci plavenia dreva vo vodnom žľabe Rakytovo. Tento rok sa im podarilo uskutočniť besedu v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a sú aktívni aj pri výučbe študentov Technickej univerzity vo Zvolene, ktorí navštevujú banskobystrické lesy počas seminárov a praktických cvičení.

Verím, že i cez lesnú pedagogiku je možné u mladších generácií podporiť porozumenie, interakcie a vzťah k životnému prostrediu, v kontexte udržateľného rozvoja. Som presvedčený, že pre deti a mládež je motivujúce, ak je les nielen objektom pozorovania, ale tiež miestom vzdelávania,“ vyjadril lesníkom podporu Ján Nosko na svojej sociálnej sieti.

Zamestnanci mestských lesov sa lesnej pedagogike venujú dobrovoľne, nad rámec svojich pracovných povinností a často aj mimo pracovnej doby. Práca s deťmi ich napĺňa, dobíja energiou a motivuje.Prečítajte si viac:Zdroj: Facebook/Mesto Banská Bystrica