FOTO: Novú kompostáreň v Kremnici sfunkčnia už na jeseň. Bioodpad sa premení na pestovateľský substrát


FOTO: Novú kompostáreň v Kremnici sfunkčnia už na jeseň. Bioodpad sa premení na pestovateľský substrát Foto: Mesto Kremnica, Pixabay

V blízkosti železničnej stanice v Kremnici, na mieste bývalého kompostoviska, vznikne nová moderná kompostáreň. Slúžiť bude na odovzdávanie kuchynského odpadu z domácností, bioodpadu zo záhrad a z verejných plôch. Ten sa následne spracuje a vznikne z neho pestovateľský substrát. 

Mesto na projekt získalo príspevok od ministerstva vo výške viac ako 2,7 milióna eur a zvyšných 5 percent tvorí spoluúčasť mesta. S výstavbou sa začalo už minulý rok, v súčasnosti prebieha finálna fáza. Kompostáreň by tak mala fungovať už na jeseň tohto roka. 

Proces výstavby bol z rôznych dôvodov veľmi náročný, ale som presvedčený, že výsledok bude pre mesto a občanov vysoko prijateľný. Nová technológia nám umožní rýchlejšie a kvalitnejšie spracovať a pretvoriť zelený odpad na kompost. Na druhej strane si od zariadení a tovarov, ktoré sme v rámci projektu dostali, sľubujem zvýšenie štandardu pre obyvateľov, ako aj zamestnancov v odpadovom hospodárstve,“ doplnil primátor Martin Novodomec.

Aktuálne sa v novom objekte zaúčajú zamestnanci Mestského podniku služieb. „Školenia prebiehajú jednotlivo pre technologické vybavenie kompostovacej linky a jednotlivo pre technické zázemie celého komplexu – budov, vstupnej váhy a spevnených plôch areálu,“ hovorí riaditeľka Mestského podniku služieb Slávka Hnilová.

Prečítajte si viac: