V banskobystrickom SÚSCCH po zavedení bezplatného parkovania evidujú nárast kolízií


Foto: V banskobystrickom SÚSCCH po zavedení bezplatného parkovania evidujú nárast kolízií Foto: suscch.eu

Slovenská parkovacia asociácia (SPA) apeluje na ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby jeho rezort riešil otázku bezplatného parkovania pred zdravotníckymi zariadeniami. Poukazuje pritom, že súčasné riešenie je nevyhovujúce, a nemôže fungovať na bezplatnej báze, pretože tak chýba regulácia. Pred nemocnicami totiž často dochádza ku kolíziám, a navyše je problém s nedostatkom parkovacích miest.

„SPA znova apeluje na vedenie ministerstva zdravotníctva, aby problému venovalo väčšiu pozornosť a otvorilo širšiu diskusiu, kde by mali dôležitý hlas odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s riešením parkovania v takom citlivom prostredí, ako sú zdravotnícke zariadenia,” povedal predseda asociácie Miroslav Lepeta.

Drucker už pripustil, že s bezplatným parkovaním sú problémy, a je pripravený diskutovať o zmene aj s SPA, ktorá zavedenie bezplatného parkovania považuje za nesystémové. „Ako sa ukázalo, parkoviská v areáloch mnohých nemocníc sú v takom prípade kapacitne nepostačujúce, a nemocnice nemajú dostatok finančných prostriedkov na budovanie nových,” uviedla SPA v stanovisku.

Parkovanie riešil aj Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici, ktorý rozširoval parkovacie priestory  


Tu aj pred zavedením systému bezplatného parkovania bolo parkovisko vždy kapacitne plne obsadené. „Naše parkovacie priestory boli a sú plne obsadené, bez vplyvu zavedenia nulového parkovania, vnímame tento stav ako nemenný. Z toho dôvodu sme už v minulosti hľadali možnosti na riešenie tejto situácie,“ uviedla Zuzana Turčanová z kancelárie generálneho riaditeľa SÚSCCH.

Problémom je však nedostatočná kapacita parkovacích miest a častejšie kolízie. Zvýšený pohyb áut znamená aj väčšie riziko vzniku dopravných nehôd, čo je problém, týkajúci sa viacerých zdravotníckych zariadení. Na to sa sťažuje ich vedenie, respektíve vodiči sanitiek, ktorí majú problém sa rýchlo dostať na oddelenie, na ktoré potrebujú . Aj pri Stredoslovenskom ústave je tento problém „od jeho zavedenia dochádza podstatne viac ku kolíznym situáciám, a to najmä v ranných hodinách,“ skonštatovala Turčanová. 

Ani parkovacie priestory nie sú dostačujúce. Niektorí sa už snažili rozšíriť svoje kapacity, avšak nie vždy im to dovoľuje priestor, alebo finančné zdroje. Aj SÚSCCH v Banskej Bystrici rozširoval svoje parkovacie miesta na 2-krát. „Ústav už pred dvomi rokmi rozšíril parkovacie kapacity o 20 miest a tento rok o ďalších 20 miest. Žiaľ, priestorové možnosti nám už ďalej nedovoľujú rozšírenie parkovacích plôch,“ dodala Turčanová. 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu