O odňatí právomocí kraju k eurofondom sa stále rozhoduje