Banská Bystrica pokračuje s obnovou ihrísk v areáloch škôl
Foto: zsssvbb.edupage.org