09 marec 2018 - 14:24

V Brezne pokračuje výrub drevín, občania majú o odstránenie nežiaducich stromov veľký záujem

Foto: V Brezne pokračuje výrub drevín, občania majú o odstránenie nežiaducich stromov veľký záujem
Foto: brezno.sk

Pracovníci Technických služieb Brezno v rámci pravidelnej zimnej údržby ciest a chodníkov v správe mesta robia aj výrub drevín. Zo strany občanov je záujem o výrub enormný a v súčasnosti prebieha v plnom prúde.

„Požadované dreviny posudzujeme priamo na mieste spolu s odborom životného prostredia a podľa okolností zhodnotíme, či je žiadosť opodstatnená. Každé rozhodnutie, ktoré mesto vydá, obsahuje povinnosť uhradiť spoločenskú hodnotu drevín v nejakej sume, alebo nám uloží povinnosť vykonať náhradnú výsadbu, kde je definované, aké dreviny, v akom počte a kde sa majú vysadiť,“ uviedla vedúca údržby mesta Oľga Kvačkajová.

Celkovo sa pracovníci musia postarať o stovky kusov drevín. Žiadosti o výrub mesto vyhodnocuje jednotlivo, keďže nejde len o odstránenie drevín ale je potrebné dbať aj na ich zdravotný stav. Požiadavku o výrub je potrebné nahlásiť u svojho správcu bytu alebo bytového spoločenstva, ktorí zabezpečia všetky potrebné náležitosti, aby mohli byť nežiaduce stromy odstránené.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Kremnička
Práca na ceste
13:14
Nový Svet
Jama na ceste
09:11
Zvolenská cesta
Policajná hliadka
05:15
Kostiviarska cesta
Prekážka na ceste
20:17
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina