13 február 2018 - 13:28

Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená

Foto: Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená
Foto: detva.sk

Pracovníci Mestského úradu v Detve zabezpečujú všetko potrebné na vybudovanie prístupovej komunikácie, inžinierskych sietí, prípojky elektrickej energie, verejnej splaškovej kanalizácie a rozšírenia distribučnej siete plynu pre lokalitu Trstená. Všetko sa bude riešiť prostredníctvom majetkoprávneho usporiadania pozemkov, spracovania projektových dokumentácií a povolení v zmysle stavebného zákona.

Plánuje sa proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a vlastnej realizácie inžinierskych sietí. Plnenie harmonogramu bude závisieť od okolností vstupujúcich do jednotlivých procesov, ako napríklad vyjadrenie dotknutých inštitúcií, odvolacie procesy účastníkov konania a podobne. 


0 zdieľaní

Dopravný servis

Rimavska sobota
Dopravná nehoda
18:48
Banská Bystrica na celom území
Sneženie
10:23
Nový Svet
Stacionárny radar
15:12
Nový Svet
Stacionárny radar
15:07
Zobraziť aktuálne hlásenia

Program kina