13 február 2018 - 13:28

Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená

Foto: Detva vybuduje prístupovú cestu a inžinierske siete pre lokalitu Trstená
Foto: detva.sk

Pracovníci Mestského úradu v Detve zabezpečujú všetko potrebné na vybudovanie prístupovej komunikácie, inžinierskych sietí, prípojky elektrickej energie, verejnej splaškovej kanalizácie a rozšírenia distribučnej siete plynu pre lokalitu Trstená. Všetko sa bude riešiť prostredníctvom majetkoprávneho usporiadania pozemkov, spracovania projektových dokumentácií a povolení v zmysle stavebného zákona.

Plánuje sa proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a vlastnej realizácie inžinierskych sietí. Plnenie harmonogramu bude závisieť od okolností vstupujúcich do jednotlivých procesov, ako napríklad vyjadrenie dotknutých inštitúcií, odvolacie procesy účastníkov konania a podobne. 


0 zdieľaní

Dopravný servis
Kremnička
Jama na ceste
07:18
Kremnička
Policajná hliadka
23:17
Jakubská cesta
Prekážka na ceste
20:18
Nový Svet
Stacionárny radar
16:14
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina