10 január 2018 - 12:12

Občania Detvy nezabudnite na daňové povinnosti, zmeny pri miestnych daniach musíte nahlásiť do 31.1

Foto: Občania Detvy nezabudnite na daňové povinnosti, zmeny pri miestnych daniach musíte nahlásiť do 31.1
Foto: ilustračné

Mestský úrad Detva upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Pri Dani za psa, občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov, sú povinní psa nahlásiť, vyzdvihnúť si evidenčnú známku a platiť daň za psa.

Pri dani z nehnuteľnosti, občania, u ktorých v priebehu roka 2017 vznikli zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, teda vznik alebo zánik vlastníctva, sú povinní to nahlásiť na Mestskom úrade v Detve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti je potrebné podať daňové priznanie do 31. januára 2018. Držitelia preukazu ŤZP, ktorí sú samostatne žijúci, môžu požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti.

Pri poplatku za komunálny odpad, občania, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú mimo mesta Detva si môžu uplatniť zníženie alebo celkové odpustenie poplatku. Je však potrebné predložiť doklady, ktoré to preukazujú, do 31. januára 2018, respektíve do 30 dní odo dňa zmeny na poplatku. Študenti od 18 do 25 rokov si môžu uplatniť zníženie poplatku za komunálny odpad, pokiaľ predložia potrebné doklady do 31. januára 2018.

Sledujte nás na Facebooku0 zdieľaní

Dopravný servis
Polkanová
Kolóna
16:12
Jakub
Policajná hliadka
15:16
Kremnička
Práca na ceste
14:15
Jakub
Práca na ceste
11:17
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina