28 november 2017 - 15:33
Juraj Kristek

Opatrenia polície v súvislosti s prebiehajúcimi Vianočnými trhmi sa dotknú viacerých úsekov

Foto: Opatrenia polície v súvislosti s prebiehajúcimi Vianočnými trhmi sa dotknú viacerých úsekov
Foto: ilustračné

Banská Bystrica sa pripája k mestám, ktoré počas trvania vianočných trhov zvýšia bezpečnostné opatrenia na svojich námestiach osadením betónových zábran. Na včerajšom stretnutí o tom rokoval riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici Štefan Šurka a primátor Ján Nosko.

„Pre nás je aj v období adventu a Vianoc vysokou prioritou zabezpečiť aj v spolupráci so samosprávou miest a obcí priaznivú bezpečnostnú situáciu, či už pri ochrane života, zdravia, a majetku obyvateľov, ako aj v oblasti bezpečnosti a plynulosti dopravy a predchádzaniu kriminality. Aj z uvedených dôvodov je nesmierne dôležité správať sa zodpovedne, aby vianočné sviatky strávili všetci v pokoji v kruhu svojich najbližších,“ hovorí Štefan Šurka, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Okrem bežného posilnenia hliadok mestskej a štátnej polície počas celého trvania Banskobystrických Vianoc, bude pešia zóna dopravne uzavretá z Kapitulskej, Národnej a Lazovnej ulice. Betónové zátarasy sa osadia aj v Dolnej ulici č. 8 na úrovni Stredoslovenskej galérie a na Nám. Š. Moysesa (na úrovni Hodinovej veže) takým spôsobom, aby výrazným spomalením dopravy umožnili vjazd na Námestie SNP len oprávneným rezidentom, zásobovaniu  či trhovníkom. Výjazd z námestia bude možný len v jednom smere cez Námestie Štefana Moysesa a ďalej na Hornú ulicu.

Bezpečnosť obyvateľov je pre mesto prvoradá, preto očakáva, že verejnosť  ich prijme s pochopením a zavedené opatrenia nenarušia dobrú vianočnú atmosféru, ktorou mesto začína žiť.
Zdroj: banskabystrica.sk

Dopravný servis
Tajov
Kolóna
13:18
Zvolenská cesta
Prekážka na ceste
09:14
Jakub
Zver pri ceste
00:17
Jakub
Zver pri ceste
21:16
Zvolenská cesta
Policajná hliadka
20:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia

Podujatia nie sú dostupné.