15 november 2017 - 12:07

Dnes sa začína obdobie zimnej údržby, potrvá do 31. marca 2018

Foto: Dnes sa začína obdobie zimnej údržby, potrvá do 31. marca 2018
Foto: banskabystrica.sk

Mesto pod Urpínom sa pripravuje aj tento rok na prvé sneženie, poľadovicu či mrznutie. Rovnako ako vlani aj v tomto roku pomôže pri zimnej údržbe s čistením prechodu pre chodcov a autobusových zastávok asi 70 aktivačných pracovníkov i dlhodobo nezamestnaných. Zimná údržba sa začína dnes 15. novembra a potrvá do 31. marca 2018. Počas zimy 2016/2017  minulo mesto na zimnú údržbu miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, celkom 713 293  eur. 

„Počas roka 2017 pribudlo do majetku mesta niekoľko nových úsekov chodníkov, ciest, ale aj parkovacích plôch. Zimnú údržbu zabezpečujeme celkovo na 167 kilometroch vozoviek, 50 000 metroch štvorcových parkovacích plôch a 117 000 metroch štvorcových chodníkov. Treba pripomenúť, že nie všetky miestne komunikácie sú v našom vlastníctve, aj keď častá kritika od obyvateľov spadá práve na mesto,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

O zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve BBSK sa stará Banskobystrická regionálna správa ciest. Občania sa často sťažujú na neodhrabané chodníky, či zladovatelé úseky, avšak niektoré z nich sú v súkromnom vlastníctve, takže ich údržba nespadá pod mesto. Rovnako aj rýchlostné cesty, ktoré sú v správe NDS a cesty I. triedy, ktoré patria Slovenskej správe ciest. 

„Podľa VZN o verejnom poriadku na území mesta sa o chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam majú starať vlastníci týchto nehnuteľností. Povinnosťou majiteľov budov či prevádzok je okrem odhrabávania snehu či odstraňovania poľadovice, zamedziť aj padaniu snehu a ľadu zo striech. V prípade, že sa niektorí z vlastníkov dlhodobo nestará o zjazdnosť chodníkov pred svojou budovou, mestská polícia ich vyzve, aby tak urobili,“ objasňuje Hláčiková.

Nulový podiel finančných skupín má nulový vplyv na redakčný obsah.
Sme jedným z mála skutočne nezávislých médií v Žiline.
1 zdieľaní
Zdroj: banskabystrica.sk
Dopravný servis
Jakubská cesta
Prekážka na ceste
19:12
Zvolenská cesta
Prekážka na ceste
19:14
Zvolenská cesta
Dopravná nehoda
18:16
Zvolenská cesta
Stacionárny radar
18:12
Kremnička
Policajná hliadka
11:11
Zobraziť aktuálne hlásenia