Októbrová Bystrická hodinka na tému židovskej komunity


Foto: Októbrová Bystrická hodinka na tému židovskej komunity Foto: bbonline.sk

Kto boli banskobystrickí Židia, a čo nám zanechali? Aj na tieto otázky dostaneme odpovede na októbrovej bystrickej hodinke.

Podujatie Bystrická hodinka sa koná pod záštitou Banskobystrického okrášľovacieho spolku BBOS najmä pre milovníkov histórie, ale aj pre tých, ktorí si chcú v prostredí legendárneho Národného domu posedieť s priateľmi a dozvedieť sa niečo viac o histórií mesta. Cieľom netradičných stretnutí konajúcich sa od novembra 2015 každý tretí týždeň v mesiaci  je pre Banskobystričanov spoznať, pochopiť ale sa aj naučiť.

Najbližšia už 18 Bystrická hodinka sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra a hovoriť sa bude o komunite Banskobystrických židov, ich zásluhách na rozvoji mesta, o ich zážitkoch z druhej svetovej vojny, ale aj o tom ako Múzeum SNP objasňuje mladým ľuďom rasovú intoleranciu a holokaust. Rozpravy sa ujme Lucia Sotáková z Múzea SNP a špeciálnym hosťom bude Alica Frühwaldová.

„V prednáške by som sa chcela venovať skrátenej histórii pôsobenia židovskej komunity ako významnej súčasti multikultúrnej podoby mesta Banská Bystrica, veľmi stručným prierezom dejín, 17. a 18. storočie. Okrajovo chcem spomenúť významných banskobystrických židovských spoluobčanov, hospodársky vplyv Židov na rozvoj mesta, možnosti ich kultúrnych a náboženských prejavov, škola, synagóga, športové hry Makabi a podobne. Následne prejdem do moderných dejín, medzivojnové obdobie a Banská Bystrica a riešenie židovskej otázky počas rokov druhej svetovej vojny,“ uviedla Lucia Sotáková.

Bystrická hodinka sa začína dnes 19. októbra v Národnom dome a začína sa o 17:00 hod. Vstup je voľný.


Miesto: Národný dom Banská Bystrica
Dátum: 19.10.2017 - 17:00