Jubilejné 20. výročie vyhlásenia národného parku Muránska planina


Foto: Jubilejné 20. výročie vyhlásenia národného parku Muránska planina Foto: facebook.com/muranskaplaninanp

Jeden z najmladších národných parkov na Slovensku, Národný park Muránska planina, oslavuje 20. výročie svojho vyhlásenia. Zachovalá krasová oblasť je charakteristická pre svoju mimoriadnu pestrosť flóry a fauny s vyskytujúcim sa množstvom podzemných a povrchových krasových javov. V súčasnosti sa jeho správa zameriava na prilákanie väčšieho množstva návštevníkov.

K tomu má dopomôcť vybudovanie a rozvoj infraštruktúry a skvalitnenie služieb v rámci cestovného ruchu, pričom významná je snaha o rozvoj tzv. zeleného turizmu, čo zároveň pomôže k prosperite regiónu. V minulosti bol NP Muránska planina ocenený Chartou trvalo udržateľného rozvoja turizmu v chránených územiach, pričom išlo o jediné chránené územie v rámci krajín V4.

Ocenenie dostal aj jeden z jeho riaditeľov za rozvoj regiónu, čo podporuje fakt, že smer, akým sa uberá ochrana prírody, je správny a užitočný. Príkladným správaním by sa mohli inšpirovať aj ďalšie národné parky na Slovensku. Pri príležitosti výročia sa konala koncom septembra aj konferencia.

Konferencia poskytla priestor na diskusiu, účastníci vyzývali na spoločné zvyšovanie potenciálu národného parku


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa Národného parku Muránska planina pri tejto významnej príležitosti 20. výročia vyhlásenia Muránskej planiny za národný park vo štvrtok a piatok 28. a 29. októbra 2017 usporiadala dvojdňovú konferenciu v horskom sedle Zbojská. Na nej sa stretli zástupcovia orgánov ochrany prírody, zástupcovia vedeckej obce, ako aj zástupcovia miestnych samospráv a kolegovia z rôznych iných chránených území.

Spoločne si tak mohli vymieňať názory, poznatky a skúsenosti prírodných hodnôt NP Muránska planina, ktoré sú výsledkom niekoľkoročných prác v rámci botanických, zoologických, anorganických a archeologických výskumov na území tohto turisticky populárneho národného parku.

Na konferencii odzneli aj postrehy, ktoré priniesli príklady fungujúcej spolupráce rôznych subjektov v oblasti rozvíjania trvalo-udržateľného turizmu v regióne, „pretože iba spoločnými silami sa podarí úspešne využiť potenciál národného parku a rozvíjať rôznorodé aktivity tak, aby priniesli úžitok miestnym obyvateľom a zároveň sa podarilo zachovať prírodné hodnoty národného parku minimálne v takej kvalite, v akej sa nachádzajú v súčasnosti,“ uviedla pri príležitosti usporiadania konferencie riaditeľka Správy Národného parku Muránska planina Jana Šmídtová.Zdroj: sopsr.sk