Na opravu ciest v tomto roku pôjde takmer 2,5 milióna eur, najviac zaťažené úseky budú prvoradé


Foto: Na opravu ciest v tomto roku pôjde takmer 2,5 milióna eur, najviac zaťažené úseky budú prvoradé Foto: banskabystrica.sk

S príchodom priaznivého počasia sa začalo aj s opravovaním ciest a chodníkov v Banskej Bystrici. Okrem toho v týchto dňoch pripravuje zhotoviteľ aj harmonogram prác rozsiahlej obnovy Poľnej ulice a Zvolenskej cesty, ktorú vedenie mesta avizovalo na jeseň minulého roka. 

Na stavebnú údržbu a opravu výtlkov je v rozpočte vyčlenených 460 000 eur, z toho 100 000 eur pôjde na obnovu spevnených plôch na Námestí SNP. Fond dopravnej infraštruktúry počíta s financiami vo výške 300 000 eur, ktoré mesto vyčlenilo na obnovu zanedbaných úsekov ciest a chodníkov.  

„Ide o úseky, ktoré sú, okrem nevyhovujúceho povrchu, z dopravného hľadiska aj intenzívne zaťažené. Na zlý stav ulice Pod Banošom upozorňujú Rudlovčania dlhodobo. Hoci má dopravné zaťaženie nižšie, cesta je na celom úseku od križovatky s Dedinskou ulicou po križovatku so Strmou ulicou v mimoriadne nevyhovujúcom stave. Rozpadávajúcu sa betónovú dlažbu vymeníme za asfaltový povrch,“ uviedol prednosta MsÚ Martin Adamec. 


Počas stavebných prác na Poľnej ulici a Zvolenskej ceste dôjde k dopravným obmedzeniam formou zjednosmernenia či čiastočných a úplných uzávierok častí komunikácií, na ktoré vodičov upozorní prenosné dopravné značenie. 

„Už dnes chceme požiadať vodičov i ostatných účastníkov cestnej premávky, vrátane cestujúcich verejnou dopravou, o trpezlivosť a zhovievavosť. Len vďaka súčinnosti a vzájomnej ohľaduplnosti môže byť rozsiahla oprava našich dopravných tepien urobená kvalitne, v primeranom čase a k spokojnosti nás všetkých,“ doplnila vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Renáta Hláčiková.

Po dlhých rokoch sa zreálnil aj projekt vybudovania novej vozovky na Jegorovovej ulici, ktorá prepojí budovu Orange s ulicou Trieda SNP. Samospráva zároveň pripravuje projekt opravy Mičinskej cesty v úseku nazývanom aj „Srnková“ nad záhradkárskou oblasťou.Zdroj: banskabystrica.sk