Hasiči upozorňujú na nebezpečné jarné vypaľovanie tráv, zvýšte opatrnosť, riziko požiarov je vysoké


Foto: Hasiči upozorňujú na nebezpečné jarné vypaľovanie tráv, zvýšte opatrnosť, riziko požiarov je vysoké Foto: minv.sk

S príchodom jarného a suchého obdobia, upratovaním na záhradkách v okolí bytov či rodinných domov vyzýva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica na zvýšenú pozornosť pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v lesných a trávnatých porastoch, ale aj v okolí obydlí. V roku 2017 vzniklo v okrese Banská Bystrica 148 požiarov a celkové škody boli vyčíslené na viac ako pol milióna eur.

Najviac požiarov vzniklo v súkromnom vlastníctve a to až 65, nasledujú požiare v obchodných spoločnostiach a v 50 prípadoch išlo o nezistené vlastníctvo. Najčastejšou príčinou požiarov je úmyselné založenie požiaru, 55 prípadov požiaru vzniklo z nepozornosti resp. nedbalosti a prevádzkovo – technické poruchy spôsobili 30 požiarov.  

Je prísne zakázané:

  1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
  2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  4. Vykonávať činnosti na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie
  5. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania
  6. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam, alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: banskabystrica.sk