V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici otvorili Dom ošetrovateľskej starostlivosti


Foto: V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici otvorili Dom ošetrovateľskej starostlivosti Foto: fnspfdr.sk

Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici otvorila Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Bude pomáhať tým pacientom, ktorí si vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť, vtedy ak ich rodinný príslušníci nemajú dostatok času sa im venovať. Ide najmä o pacientov, ktorí sú imobilný, po operácií či úraze a majú tak obmedzené možnosti pohybu.

„V prípade dostupnosti lôžok prijímame aj pacientov z domáceho prostredia na základe odporúčania obvodného lekára a čakateľov na umiestnenie do zariadení sociálnych služieb. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade, ak sa príbuzní nemôžu z rôznych dôvodov starať o svojho blízkeho,“ uvádza nemocnica.  

O ošetrovanie sa postará odborne vyškolený personál na profesionálnej úrovni. Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na 13. poschodí bloku B1, v priestoroch oddelenia dlhodobo chorých na 9 lôžkach v zrekonštruovaných izbách.  


Poskytované služby zariadenia: 

 • komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť podľa stupňa sebestačnosti pacienta
 • pravidelné lekárske vizity, v prípade potreby konzultácie so špecialistami
 • ošetrovateľskú rehabiltáciu, vrátane platených doplnkových služieb
 • prevenciu komplikácií z imobility, aktiváciu, mobilizáciu a socializáciu
 • ošetrovanie rán, dekubitov
 • odsávanie z horných dýchacích ciest, starostlivosť o tracheostómiu
 • starostlivosť o permanentný močový katéter
 • starostlivosť a kŕmenie pacienta cez sondu
 • podávanie liekov per os, s.c. aj i.m; sledovanie účinkov liečby
 • tlmenie bolesti
 • EKG – elektrokardiografia
 • podanie kyslíka v prípade potreby

Dĺžka pobytu v DOS je maximálne 1 mesiac. V prípade záujmu o dlhší pobyt je potrebné individuálne sa dohodnúť s odborným zástupcom. Služby v DOS nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, a sú plne spoplatnené. Za 1 deň pobytu pacient zaplatí 35 eur.

Návštevné hodiny: 

 • Pondelok – piatok 14:30 – 16:30 h
 • Sobota, nedeľa a sviatok 14:00 - 16:00 h

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: fnspfdr.sk