Do stredných škôl pôjdu desiatky miliónov eur, chcú prilákať viac žiakov


Foto: Do stredných škôl pôjdu desiatky miliónov eur, chcú prilákať viac žiakov Foto: mpsr.sk

Približne 80 stredných odborných škôl dostane viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu, rekonštrukciu priestorov, materiálno-technické vybavenie pracovísk, internátov či zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.  

„Ak chceme, aby Slovensko bola konkurencieschopná krajina, nesmieme zabúdať na odborné vzdelávanie na stredných školách. Tie boli v poslednej dobe akoby na okraji záujmu. Pritom práve odborné školy vychovávajú také profesie ako sú poľnohospodári, potravinári, elektrotechnici, stavbári, lesníci, ale dokonca aj hotelieri. Práve toto sú odbory, ktoré sa bez kvalitného technického a materiálneho vybavenia nezaobídu,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

MPRV SR, ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), vyhodnotilo prvé kolo žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní. „Do prvého kola bolo predložených spolu 107 projektov v hodnote 68,8 mil. eur. Schválených bolo doteraz 77 projektov v hodnote 50,24 milióna eur,“ dodal Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja MPRV SR. 

Na zvýšenie počtu žiakov SOŠ je vyčlenených 95 miliónov eur. Po prvom kole je k dispozícii ešte 45 miliónov. Najviac podporovanými aktivitami v projektoch boli materiálno-technické vybavenie pracovísk, ako napríklad dielne, šatne, sociálne zariadenia, moderné meracie zariadenia pre študentov, výpočtová technika, osvetlenie. Pri rekonštrukcii priestorov to bolo rozšírenie a zvýšenie počtu učební, vytvorenie nových priestorov pre hygienické potreby. Podporené bolo tiež zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy.

Prečítajte si viac:


Zdroj: mpsr.sk

  • Trenčín
  • |
  • 07 december 2023, 12:34
Upozornenie na uzávierku ulice v Trenčíne