V Lučenci môžu školáci cestovať MHD zadarmo


Foto: V Lučenci môžu školáci cestovať MHD zadarmo Foto: lucenec.sk

Mesto Lučenec pre školákov pripravilo bezplatné cestovanie v MHD. Bezplatná doprava je možná len pre žiakov do 15 rokov, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt v meste, a aj tých, ktorí navštevujú ZŠ zriadenú na území mesta Lučenec. Cieľom mesta aj SAD Lučenec je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci preferovali tento druh prepravy, ktorá je ekonomicky aj ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v MHD sa predpokladá aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, čím sa prispeje k  skvalitneniu ovzdušia. Mesto zároveň vyšlo v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy autami. 

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci môžu uplatniť na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Bezplatnú dopravu si cestujúci musí aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú cestujúci už vlastní, novú teda nie je potrebné kupovať. Poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Poplatok za vydanie karty je celkovo 4,2 eura.

Informácie je možné získať v Infocentre na Autobusovej stanici v Lučenci na Ulici mieru 5705, alebo na t.č 047/5631385. Otváracie hodiny pondelok-nedeľa, od 6:00 do 17:30.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: lucenec.sk