Zber stromčekov v Banskej Bystrici zabezpečí mesto, odvoz bude raz do týždňa a potrvá až do 9.2


Foto: Zber stromčekov v Banskej Bystrici zabezpečí mesto, odvoz bude raz do týždňa a potrvá až do 9.2 Foto: ilustračné

Po uplynutí vianočného obdobia živé vianočné stromčeky, zbavené ozdôb je potrebné umiestniť vedľa kontajnerov na zber komunálnych odpadov na viditeľné a dostupné miesto pre pracovníkov zberových spoločností. Odvoz stromčekov bude zabezpečený po sviatku Troch kráľov jedenkrát do týždňa od pondelka 8. januára až do 9. februára a následne podľa potreby.

Stromčeky budú zoštiepkované a použité pri výrobe kompostu. Ak sa chcete zbaviť umelého stromu, menší pokojne hoďte do kontajnera, avšak nie do plastov, a veľký môžete zadarmo odniesť do zberného dvora.Zdroj: banskabystrica.sk